webPortal STIJENA

BiH ?e kroz program IPA 2 dobiti 300 miliona eura

Evropska komisija ju?er je bila doma?in konferencije održane u Briselu na kojoj je 400 u?esnika iz zemalja korisnica pomo?i te Evropske unije razgovaralo o pripremama za novi instrument pretpristupne pomo?i za period 2014.-2020., koji nosi naziv IPA 2. Bosnu i Hercegovinu

je na ovoj konferenciji predstavljao Igor Davidovi?, ambasador naše države u Briselu.

Na višesatnoj konferenciji razgovarano je o na?inu pružanja efikasne i konstruktivne podrške državama zapadnog Balkana, Turskoj i Islandu na njihovom putu ka ?lanstvu u EU. Evropski komesar za proširenje Štefan File (Fuele) izjavio je da je Evropska komisija, prilikom koncipiranja novog instrumenta pretpristupne pomo?i, akcent stavila na ve?u efikasnost koja ?e se posti?i pojednostavljivanjem pravila, a uz smanjen broj administrativnih procedura i ve?u mogu?nost izbora u pronalaženju najboljeg na?ina podrške.

Ina?e, predstavnici Evropske komisije su ve? zapo?eli konsultacije s bh. institucijama i civilnim sektorom, a uskoro su planirani i sastanci s najvišim zvani?nicima u BiH.

Iako još nije utvr?ena ta?na cifra pomo?i našoj zemlji, cijeni se da je ve?a od 300 miliona eura. Za razliku od prve faze pretpristupne pomo?i, kroz koju je prošla naša država, druga faza ?e podrazumijevati malo druga?iji koncept fiinansijske podrške.

Tako Evropska komisija u procesu IPA 2 za zemlje korisnice pretpristupne pomo?i, umjesto dosadašnjih pet, planira dvije komponente koje sadrže oblasti razvoja saobra?aja, energetike, pravosu?a i drugih sektora. Kako smo ranije pisali, klju?ni uvjet za korištenje fondova iz programa IPA 2 jeste uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije u BiH.

(indikator.ba)

Pro?itajte i.....

Written on 04/02/2013, 17:06 by admin
hirurg-zavrsio-operaciju-iako-je-usred-posla-imao-srcani-udarNisam mogao da ostavim pacijenta na operacionom stolu u tako delikatnom trenutku. Nisam heroj, samo sam obavljao svoju dužnost, rekao je Klaudio Vitale (59), hirurg iz Napulja, koji je odbio da prekin...
Written on 16/01/2013, 16:48 by admin
sve-za-dobru-fotografiju-priblizila-se-nosorogu-i-zavrsila-u-bolniciNesretna žena nakon bliskog susreta s nosorogom završila u bolnici s probijenim plu?ima i slomljenim rebrima Postoji trenutak kada ne treba poslušati "eksperte za afri?ku divljinu". Jedan od ...
Written on 08/06/2014, 12:57 by emir
kina-ce-buldozerima-sravniti-vise-od-700-planina-da-bi-izgradili-nove-gradoveKineske vlasti ravnaju preko 700 planinskih vrhova kako bi na 50 milja od grada Langžua na 130.000 hektara izgradili novi metropolis u izravnatoj pustinji. Prema podacima sa kojima raspolaže engles...
left

Zabava

Linkovi