webPortal STIJENA

Svjetska banka: U 2013. ekonomski rast u BiH 0,5 posto

Bosnu i Herceovinu u 2013. o?ekuje skroman ekonomski rast od 0,5 posto, što je bolje nego 2012. (nula posto), a lošije nego 2011. (1,3 posto), navedeno je u novom izvještaju Svjetske banke "Jugiosto?na Evropa: Redovni ekonomski izvještaj br. 3" koji je prezentiran danas u Sarajevu putem videolinka iz Washingtona.

Izvještaj predvi?a da ?e ekonomije šest zemalja jugoisto?ne Evrope (Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije - SEE6), posmatrano u cjelini, zabilježiti pad od 0,6 posto u 2012. te se napominje da se suo?avaju s velikim rizicima na pragu 2013., s o?ekivanim rastom od 1,6 posto u narednoj godini.
 
Prednosti BiH u odnosu na zemlje regije su: definiran makroekonomski plan do 2014., koji osigurava makrostabilnost, vanjski dug manji od prosjeka i stabilan finansijski (bankarski) sektor.
 
Nedostaci su najniži rast BDP-a u 2010. i 2011. i najniže direktne strane investicije te slab poslovni ambijent i najniže rangiranje suverenog rejtinga.
 
Istaknuto je da poseban problem u 2013. predstavljaju rizici po pitanju oporavka eurozone i visoke cijene standardiziranih proizvoda na me?unarodnim tržištima, na šta su sve zemlje SEE6 veoma osjetljive.
 
Rizik novog "šoka" cijena hrane, tako?er, mogao bi da pove?a siromaštvo i izvrši dodatni pritisak na srednju klasu.
 
- U ovakvom okruženju, potrebno je da vlade na zapadnom Balkanu provodu reforme koje doprinose dugoro?nom rastu i otvaranju novih radnih mjesta, rekao je vode?i ekonomist Svjetske banke i koordinator za ekonomsku politiku za zapadni Balkan i glavni autor izvještaja o SEE6 Željko Bogeti?.
 
Naglasio je da je najhitnija i najpotrebnija intenzivnija reforma javne politike da bi se smanjio javni dug i ubrzale strukturne reforme, posebno u upravljanju javnim sektorom, investicijskoj klimi i tržištima rada.
 
Za Bosnu i Hercegovinu to zna?i nastojati održati fiskalnu disciplinu i unaprijediti koordinaciju fiskalne politike te provesti mjere usmjerene na smanjenje optere?enja privatnog sektora u cilju podrške stvaranju novih radnih mjesta.
 
Od kratkoro?nih prioriteta za BiH istaknuto je održavanje fiskalne discipline i unapre?enje koordinacije fiskalne politike, pove?anje efikasnosti javne potrošnje (smanjiti potrošnju na plate i usmjeriti socijalnu pomo? na najsiromašnija oma?instva) te unapre?enje poslovnog ambijenta.
 
Dugoro?no je neophodno smanjiti javni dug, raditi na fiskalnim i demografskim izazovima(održivost zdravstvenog i penzionog sistema, ve?a izdvajanja za javne investicije) i poboljšati poslovni ambijent za promociju doma?ih i stranih investicija.

Fena

Pro?itajte i.....

Written on 02/08/2013, 12:50 by emir
napravite-sami-recept-za-original-pekarske-kifleNa samu pomen pekarskih kiflica krene voda na usta. Malo ko da ne voli svježe pekarske kifle. Na portalu namirnice.ba objavljen je recept za pekarske kifle koji je izazvao veliku pažnju ?italac...
Written on 18/01/2013, 19:33 by admin
sipa-priprema-akciju-hapsenja-poznatih-osoba-u-bihDržavna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ?e uskoro pokrenututi jednu od najve?ih akcija do sada, a hapšenja ?e voditi i do nekih poznatih osoba, objavio je Ve?ernji list pozivaju?i se...
Written on 14/01/2013, 11:10 by admin
rusi-o-evropi-2035-godine-bih-ce-nestati-pojavit-ce-velika-albanija-i-islamska-drzava-u-francuskojRuski eksperti su, na osnovu dokumenata ameri?ke Centralne obavještajne agencije, ruske obavještajne službe i još nekoliko izvora, na?inili kartu Evrope 2035. godine, prema kojoj ?e nestati B...
left

Zabava

Linkovi