webPortal STIJENA

Upoznajte historiju: Ovo su malo poznate ?injenice o ZAVNOBiH-u

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježit ?e se sutra, proslavom 71. godišnjice održavanja Prvog zasjedanja

Zemaljskog antifašisti?kog vije?a narodnog oslobo?enja Bosne i Hercegovine.

Kao i svaki historijski doga?aj i Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a obavijeno je malo poznatim ?injenicama i zanimljivim detaljima. Ipak, zbog jednog malog problema možda nikada ne?emo u cijelosti znati šta se zapravo govorilo u no?i sa 25. na 26. novembar 1943. godine.

Naime, na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a nisu vo?ene stenografske bilješke, zbog ?ega originalni zapisnik sadrži samo najbitnije momente toka skupa, kao što su dnevni red, rezime pozdravnih govora, kratke napomene o toku zasjedanja prema dnevnom redu, kao i rezime govora pojedinih delegata.

Ipak, zahvaljuju?i dokumentovanju doga?aja na druge na?ine, sa?uvan je najbitniji dio – njegova Rezolucija. Uz nju, sa?uvani su referati, dijelovi govora, kao i zapisnik.

Jedna od zanimljivih ?injenica jeste da su u po?asno predsjedništvo ZAVNOBiH-a, a u skladu sa tadašnjim praksama, predloženi svjetski politi?ki lideri kao što su Josif Staljin, Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt.

Tako?er, malo je poznata ?injenica da su nakon zasjedanja ZAVNOBiH-a postojala razilaženja u vezi sa ta?nim datumom doga?aja. Naime, datum je pogrešno naveden na više mjesta.

U zaglavlju zapisnika Prvog zasjedanja navode se 26. i 27. novembar 1943. godine kao vrijeme održavanja konstituiraju?e skupštine, odnosno Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Isti datum navodi se još u Rezoluciji Prvog zasjedanja, kao i u referatu Hasana Brki?a, održanom na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a.

Me?utim, neki drugi sa?uvani dokumenti, kao što je Zapisnik Verifikacionog odbora Prvog zasjedanja i referat Rodoljuba ?olakovi?a, navode 25. i 26. novembar 1943. godine kao datum Prvog zasjedanja.

Na osnovu analize zapisnika i drugih dokumenata koji se odnose na Prvo zasjedanje, kao i na osnovu provjere datuma u drugim izvorima koji su nastali još tokom zasjedanja, te neposredno nakon zasjedanja, utvr?eno je da je Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a održano no?u 25. i 26. novembra 1943. godine.

Ipak, dugo nakon Zasjedanja, 26. i 27. novembar 1943. godine, kao datum održavanja Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, pogrešno je upotrebljavan kod autora nekih djela.

Najpoznatiji dio Rezolucije koji se odnosi na famozno tri "NI" i tri "I", zapravo je re?enica u petom od ukupno šest zaklju?aka Rezolucije.

""Danas Narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino politi?ko predstavništvo, Zemaljsko antifašisti?ko vije?e narodnog oslobo?enja Bosne i Hercegovine, ho?e da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska i hrvatska, bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina, u kojoj ?e biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine u?estvovat ?e ravnopravno sa ostalim našim narodima u izgradnji narodne demokratske federativne Jugoslavije"

Rije? "domovina" spominje se ?etiri puta, rije? "zemlja" spominje se 17 puta. Budu?e republike Jugoslavije u Rezoluciji se oslovljavaju rije?ju "pokrajina" pa tako i Bosna i Hercegovina.

""Naša uža domovina, Bosna i Hercegovina, vidjela je više zla od fašisti?kih okupatora i njihovih slugu nego ma koja pokrajina Jugoslavije"

Velikosrpska politika u Bosni i Hercegovini osu?uje se na 15 mjesta, velikohrvatska politika na tri mjesta, a na jednom mjestu kritikuje se politika visokih muslimanskih zvani?nika za vrijeme Kraljevine. Ipak, zlo?ini u?injeni pod rukovodstvom ?etni?kih i ustaških snaga spominju se kroz cijeli zapisnik, a pogotovo ubistva muslimana u isto?noj Bosni.

Svijest o zna?aju Zasjedanja bila je izuzetno velika, a o?ituje se preko izjava kao što je ona slovenskog predstavnika Josipa Vidmara, koji se osvrnuo na tadašnji težak cilj ZAVNOBiH-a – ujedinjenje naroda protiv zajedni?kog neprijatelja.

"Ako se u Bosni - koja je najkomplikovanija zemlja u Evropi - ostvari potpuno bratstvo Srba, Hrvata i Muslimana, onda ga ne?e biti teško ostvariti ni izme?u Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca pa ?ak i Bugara", rekao je Vidmar.

Zapisnik Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, uz reference i objašnjenja, danas je dostupan na 78 stranica. Prvi zapisnik objavljen je u tadašnjem Oslobo?enju, a izlazio je u brojevima od 4. do 15. decembra 1943. godine.

Pro?itajte i.....

Written on 14/01/2013, 10:53 by admin
hadzija-senad-hadzic-pjesaci-do-vukovaraTUZLA - Sada ve? poznati hadžija Senad Hadži? nakon pješakog pohoda na hadž iz Banovi?a do Meke, sprema se na novo pješa?enje. Dužina ovog puta nije 5.000 kilometara, trasa je manja i iznosi negd...
Written on 24/02/2013, 16:07 by admin
majka-lijecenog-narkomana-sa-vlastitim-djetetom-sam-prosla-dugogodisnji-pakaoUrednica na RTV-u USK-a Biha? Gorica Buki? novinarka je ve? punih 25 godina, aktivna je u društvu, predsjednica je Upravnog odbora Udruženja roditelja koji se bore protiv droga, a i sama je pro...
Written on 16/01/2014, 15:17 by emir
nevjerovatan-prizor-zbog-hladnoce-se-jato-riba-zamrznulo-u-pokretuJedan je Norvežanin na sjeveru države šetao s psom kada je uo?io da se more zaledilo dok nije ni trepnuo Temperatura zraka od oko 8 Celzijevih stupnjeva ispod nule u kombinaciji s izrazito ja...
left

Zabava

Linkovi