webPortal STIJENA

Jednom instaliran, Who Is On My Wi-Fi omogu?ava vam da odredite raspon IP adresa

koje želite da skenira ova aplikacija ili pak da skenirate cijelu svoju ku?nu mrežu kako biste vidjeli koji su ure?aji spojeni na nju. Kao rezultat dobit ?ete IP adrese, MAC adrese, imena ra?unara, statuse spajanja i druge podatke

WiFiBilo da ste kod ku?e suo?eni sa slabom internetskom vezom preko beži?ne mreže ili pokušavate otkriti koliko je preoptere?en Wi-Fi u hotelu u kojem ste odsjeli, besplatan alat za Windowse Who Is On My Wi-Fi pokazat ?e vam ta?no ono što se krije iza njegova naziva.

Jednom instaliran, Who Is On My Wi-Fi omogu?ava vam da odredite raspon IP adresa koje želite da skenira ova aplikacija ili pak da skenirate cijelu svoju ku?nu mrežu kako biste vidjeli koji su ure?aji spojeni na nju. Kao rezultat dobit ?ete IP adrese, MAC adrese, imena ra?unara, statuse spajanja i druge podatke.

Ono što je najzanimljivije kod ove aplikacije je da ona ne zahtijeva da imate administrativna prava ili pristup cijeloj mreži koju namjeravate ispitati. ?ak i ako ste samo klijent na tu?oj mreži, možete uz pomo? ovog alata otkriti ko je sve koristi.

Kad dobijete listu spojenih ra?unara, sami potom možete odrediti koji su ure?aji vaši i dobiti dublji uvid u druge ure?aje koji se spajaju na mrežu. Prije nego što ovaj alat instalirate na ra?unar u kompaniji u kojoj radite, imajte na umu da ovaj softver, zapravo, skenira portove, a ta radnja može, ali i ne mora, uklju?iti par alarma u vašem IT odjelu. Ako radite u normalnom, prijateljskom okruženju, u tom slu?aju mrežnom administratoru u vašoj kompaniji koji je zadužen za sigurnost mreže, ne?ete morati objašnjavati zašto mapirate kompanijin Wi-Fi neautoriziranim alatom. Who's On My Wi-Fi je besplatan, a video ispod pokazuje kako cijeli program radi.

Tehnoklik.net.hr,

Pro?itajte i.....

Written on 13/10/2014, 21:37 by emir
nana-serifa-donijela-srecu-da-moj-dzeko-prvi-da-gol-videoŠerifa Bali?, supernana iz Krajine koja iznad svega voli bosanskohercegova?ke fudbalske Zmajeve, ve?eras je upoznala svog najdražeg Edina Džeku. A kako je rekla za lokalne medije, nada se kako ?e n...
Written on 14/06/2013, 16:37 by emir
preko-granice-uz-aranzman-ili-100-eura-dnevno-po-osobiZa nešto više od dvije sedmice, 1. jula ove godine, kada ?e Hrvatska i zvani?no postati ?lanica Evropske unije, za bh. gra?ane ?e prilikom ulaska u ovu zemlju važiti nova pravila, s obzirom na to...
Written on 25/09/2013, 19:50 by emir
pogledajte-novu-reklamu-za-s-klasu-sta-imaju-zajednicko-obicna-kokos-i-luksuzni-mercedesKažu da je nova reklama za Mercedesovu S klasu pravi marketinški biser. U glavnoj ulozi je obi?na doma?a kokoš, a kako se "snašla" i šta su marketinški stru?njaci time postigli, pro...
left

Zabava

Linkovi