webPortal STIJENA

Pred samim ulaskom u svoj prvi ve?i kanjon, rijeka Una se spušta niz predivni Štrba?ki buk

visine 24 metra, koji uz martinbrodske slapove predstavlja najljepši vodopad na ovoj bosanskohercegova?koj rijeci, ali i u tom dijelu Evrope.

 Prvi veliki vodopad rije?nog toka Une nalazi se kod Martin Broda, naselja udaljenog 50-tak kilometara od Biha?a. Drugi veliki vodopad je Štrba?ki buk koji se nalazi u neposrednoj blizini državne granice BiH sa Hrvatskom. Štrba?ki buk, ustvari, ?ini nekoliko vodopada, a jedan drugom su u neposrednoj blizini.

Ti prirodni vodopadi decenijama privla?e pažnju zaljubljenika u prirodu, ali i ribolovaca, kao i umjetnika koji u ljepotama Une traže inspiraciju za svoja djela.

Ekipa agencije Anadolija posjetila je Štrba?ki buk i uživala u njegovim ljepotama, ali i razgovarala sa uposlenikom Uprave Nacionalnog parka Una Harisom Hadžihajdarevi?em, koji kaže da je Štrba?ki buk jedna od najposje?enijih ta?aka Nacionalnog parka Una, pored Martin Broda i Kulen Vakufa.

"Nacionalni park Una je prvi nacionalni park u Federaciji BiH, proglašen 2008. godine, usvajanjem zakona o Nacionalnom parku Una", pojasnio je Hadžihajdarevi?.

"S obzirom na to da je primarni cilj Nacionalnog parka Una zaštita prirode, a tek onda turizam, moramo prvenstveno paziti na takve stvari, da ne dolazi do optere?enja u ovom dijelu toka Une. Pored ve? dobro uhodanih i organizovanih sportskih aktivnosti poput raftinga, ribolova i ostalih, želimo da proširimo ponudu na pješa?enje, planinarenje i biciklizam s obzirom na to da postoji ve?i broj staza u ovom dijelu Nacionalnog parka, kao i na cijeloj površini Nacionalnog parka", rekao je Hadžihajdarevi?

Uprava parka završava ozna?avanje staza na kojima bi posjetioci mogli nau?iti više o prirodnim ljepotama ovog podru?ja, o kulturno-historijskoj baštini, kao i ostalim stvarima koje su interesantne u ovom dijelu BiH.

"Oko Štrba?kog buka u toku su radovi na šetnici koja ?e uskoro biti završena. Radi se o šetnici dužine 400 metara koja ?e omogu?iti lakši pristup svim posjetiteljima na Štrba?ki buk", pojasnio je Hadžihajdarevi?. Zasad posjetitelji ovdje dolaze prili?no lošim kamenim putem.

Da su na Štrba?kom buku, ali i ostalim dijelovima Une u toku radovi i da ?e još mnogo radova biti obavljeno na ovim prirodnim ljepotama, potvr?uje ?injenica da je izgradnja šetnice samo jedan dio projekta, te da ?e uskoro biti omogu?en lakši pristup posjetiocima na ovaj dio Nacionalnog parka.

"U prošloj godini Nacionalni park Una je posjetilo od 25.000 do 30.000 posjetilaca, ali ove godine možemo o?ekivati dosta više posjetilaca. Primijetan je i dolazak sve više stranih turista", pojasnio je Hadžihajdarevi?.

Nacionalni park Una je uz neke druge projekte potpisao sporazum sa Nacionalnim parkom Plitvi?ka jezera iz Republike Hrvatske, koji je svega 30 kilometara udaljen od Biha?a. Tako?er, pored šetnica koje se završavaju, na jednom dijelu je u toku obnova i jednog od mlinova koji su nekada krasili ovo podru?je. Po starim fotografijama i informacijama starijih stanovnika ovog podru?ja, ovdje je bilo pet do šest mlinova sa bh. strane, a isto tako i nekoliko mlinova sa hrvatske strane s obzirom na da je na Štrba?kom buku granica izme?u dvije zemlje.

Kroz ovaj projekt Svjetske banke, pored rekonstrukcije staze na Štrba?kom buku, bit ?e izvršena i rekonstrukcija jednog od mlinova.
Izvor: Anadolija

Pro?itajte i.....

Written on 19/04/2016, 17:17 by emir
stari-gradovi-na-podrucju-opcine-cazin-dobijaju-novo-ruhoProtekle sedmice direktor Zavoda za zaštitu spomenika USK Amir Kadi?, direktor JU „Kulturni centar" Cazin Emir Šari? i predstavnici op?ine Cazin obišli su lokalitete nekoliko starih gradova i spome...
Written on 16/01/2014, 15:31 by emir
hotel-sa-10000-soba-kojeg-su-nacisti-sagradili-u-njemackoj-a-nikada-nije-koristenProteže se preko 3 milje uz bijele pješ?ane plaže na njema?kom otoku Ruegen. Ovo je najve?i hotel na svijetu, sa ?ak 10.000 soba, a nikada nije korišten. “Prora” je naziv ovog masivnog kompleks...
Written on 03/01/2013, 20:03 by emir
spektakl-u-svemiru-pogledajte-kakav-je-vatromet-napravilo-sunce-videoNa Staru godinu, Sunce je oslobodilo solarnu baklju u erupciji koja je trajala puna ?etiri sata, a NASA-ina sonda SDO (Solar Dynamics Laboratory) snimila je ?itav doga?aj. ‘Bio je to vrlo lijep prika...
left

Zabava

Linkovi