webPortal STIJENA

Tijelo ?e nam uvijek na vrijeme javiti što nije u redu s njim, na primjer, ako izostane stolica na jedan dan pa ?ak i na neko kra?e vrijeme, to je prvi alarmantan znak.

Nadalje ako naše male (mokra?a, izmet, znoj) imaju jak miris znat ?emo da su u organizmu nagomilani toksini – ama. Ako je povišena temperatura, zna?i da se tijelo brani od neke zaraze ili infekcije. Ako po?nemo kihati i izbacivati višak sluzi, zna?i pojeli smo više nego je tijelu potrebno, višak kaphe ?e nam se odmah javiti.

Mnogi misle o alergijama, astmi i sli?nim problemima koji su ve?inom kapha problem, da su nerješivi i da se mora koristiti mnogo lijekova. Ako na vrijeme poslušamo tijelo problemi ?e se mo?i odmah riješiti.

Ako vidimo da nam je jezik bijel moramo znati da u crijevima imamo toksina. Tijelo samo alarmira, samo ?uvari ponekad zataje, spavaju na radnom mjestu.

Na slici su prikazani meridijani prstiju koji su pokazatelji što se kroni?no dešava u tijelu. Svaki od prstiju vu?e nevidljive kanale – meridijane ka klju?nim nazna?enim organima i tako možemo pratiti što se dešava s tim organima.

?ak ako vidimo neke promijene na noktima to ?e nam ukazivati da li ima nekih ve?ih promijena na nazna?enim organima. Masiranjem odre?enih prstiju rukama ili akupunkturnim prstenom vršimo i masažu nazna?enih organa, stimuliramo njihov rad i u mnogim slu?ajevima možemo maknuti manje probleme na tim organima. Masažom meridijana prstiju u velikoj mjeri otklanjamo umor iz cijelog tijela.

Pro?itajte i.....

Written on 02/04/2013, 14:05 by admin
nova-runda-pregovora-vlade-fbih-i-boracaNakon što je u ?etvrtak povu?en sa dnevnog reda sjednice Predstavni?kog doma Federalnog parlamenta, Prijedlog zakona o povoljnom penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodila?kog rata ?e na današnj...
Written on 23/01/2013, 17:40 by admin
facebook-nije-dobar-za-psihicko-zdravljeSvi smo više-manje svjesni da je Facebook neoprostivo gubljenje vremena i samo još jedan od razloga koji nas tjeraju na sjedala?ki na?in života. Me?utim, to nisu jedini nedostaci ove pomame. Nai...
Written on 21/01/2013, 14:22 by admin
kakvo-je-djetinjstvo-imao-fatalni-boran-agaGlumac Mehmet Akif Alakurt priznao je da je veliki pristalica obi?aja i tradicije Mehmet Akif Alakurt , poznatiji kao Boran aga u jednoj reportaži o seriji 'Sila' za turski portal priznao je kako j...
left

Zabava

Linkovi